Kí tự đặc biệt mũi tên

Xem thêm:

 1. Kí tự dấu tích
 2. Kí tự mặt quỷ
 3. Kí tự đặc biệt Trung Quốc
 4. Tạo chữ nhỏ

Ý nghĩa của 23 hình, ký hiệu mũi, arrow symbol tên phổ biến nhất hiện nay

 1. ▶ Hình tam giác đen trỏ sang phải
 2. ◀ Hình tam giác đen trỏ sang trái
 3. ↗ Mũi tên đông bắc
 4. ↘ Mũi tên đông nam
 5. ↙ Mũi tên tây nam
 6. ↖ Mũi tên tây bắc
 7. ↕ Mũi tên lên xuống
 8. ↔ Mũi tên trái phải
 9. ⤴ Mũi tên trỏ sang phải rồi uốn cong lên trên
 10. ⤵ Mũi tên trỏ sang phải rồi uốn cong xuống dưới
 11. ↪ Mũi tên sang phải có móc
 12. ↩ Mũi tên chỉ sang trái có móc
 13. ⬇ Mũi tên đen trỏ xuống
 14. ⬅ Mũi tên đen trỏ sang trái
 15. ➡ Mũi tên sang phải màu đen
 16. 🔀 Mũi tên xoắn về bên phải
 17. 🔄 Mũi tên hình tròn mở hướng xuống dưới và hướng lên trên ngược chiều kim đồng hồ
 18. 🔃 Mũi tên hình tròn mở hướng xuống dưới và hướng lên trên theo chiều kim đồng hồ
 19. 🔁 Mũi tên vòng tròn mở về bên phải và về bên trái theo chiều kim đồng hồ
 20. 🔼 Tam giác đỏ nhỏ một đỉnh trỏ lên
 21. 🔽 Tam giác đỏ nhỏ một đỉnh trỏ xuống
 22. ⏫ Hai tam giác màu đen trỏ lên
 23. ⏬ Hai tam giác màu đen trỏ xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bài viết cùng chuyên mục